webmaster
Ajaleht Kalurileht

Kalurileht on suunatud kalandusega tegelevatele isikutele, firmadele. Oleme seadnud endale eesmärgiks edastada kalandusealast infot, vältides n.ö. ”kalamehejutte”.  Lugejate-tellijate hulgas on mitte ainult kalandusega seotud isikud, kuna piiratud püügiõigusega (veekogu äärse kinnistu omanikud) kalurite ja harratuskalastajate hulgas on väga erinevate elualade inimesi. 

Sihtgrupp: kutselised ja piiratud püügiõigusega kalurid, harrastuskalastajad, kalatöötlejad, kalakasvatajad, väikesadamate omanikud, vastavad ametkonnad ja ametnikud, jne.

Levi: lisaks tellimistele vabamüügis Eesti Posti ja Lehepunkti kaudu, kaubanduses, jne.

Ajaleht ilmub alates maist 1999 ja hetkel kord kuus. 

Avaldame meeleldi ka reklaami soodsatel tingimustel, püüdes olla paindlikud kokkulepete sõlmimisel.  Oleme avatud erinevatele koostööpakkumistele.